Tùng Nguyên XI - Participants

Name

Location

 

Name

Location

1.    Châu Thu

Houston, TX

 

33.  Nguyễn Matthew

 

2.    Deaton Jefferson William     34.  Nguyễn Xuân Mỹ San Jose, CA

3.    Đỗ H. Linh

Houston, TX

  35.  Nguyễn Anh Nguyên San Lorenzo, CA

4.    Đỗ Minh Mẫn

San Jose, CA

 

36. Nguyên Như Tịnh Niki

Fair Oaks, CA

5.    Đỗ Mỹ Lộc

Houston, TX

 

37.  Nguyễn Tú Steven

Houston, TX

6.    Đoàn Anthony

Houston, TX

 

38.  Nguyễn B. Thái

San Jose, CA

7.    Hà Rachel     39.  Nguyễn Thuý San Diego, CA
8.    Hà Thị Phượng     40.  Nguyễn Nam Tiến  

9.    Hồ Nguyễn Tiffany

Sacramento, CA

 

41.  Nguyễn Trung Tommy

 

10.  Hoàng Tiến Dũng John

Houston, TX

  42.  Nguyễn Đoan Trâm San Diego, CA

11.  Lê Hanna Hạnh

Houston, TX

 

43.  Nguyễn Huy William

Houston, TX

12.  Lê Minh Đức

San Jose, CA

 

44.  Nguyễn Việt

 

13.  Lưu Nguyễn Helen

Houston, TX

 

45.  Phạm Thanh Châu

Houston, TX

14.  Lưu Tony

Houston, TX

 

46.  Phạm Huỳnh Kevin

Sefton, Australia

15.  Lý Châu Vivian     47.  Phan Phi Paul  
16.  Mizio Cathy Minh     48.  Phụng Đinh KimThy  

17.  Ngô John 

Westminster, CA

 

49.  Trầm Thu Hồng

Sunnyvale, CA

18.  Nguyễn Thanh An

Houston, TX

 

50.  Trần Thiện An

Houston, TX

19.  Nguyễn Tuấn Anh

Houston, TX

 

51.  Trần Văn Bé Tư

Houston, TX

20.  Nguyễn Hoài Bắc

San Jose, CA

 

52.  Trần Q. Khánh

San Jose, CA

21.  Nguyễn Thanh Bình

Portland, OR

 

53.  Trần KiềuLinh Sophia

 

22.  Nguyễn Thị MinhChâu

Portland, OR

 

54.  Trần Minh Sony

 

23.  Nguyễn Thanh Emily

Houston, TX

 

55.  Trần Thị Phúc

Houston, TX

24.  Nguyễn Thị Hai Dallas, TX   56.  Trần Quang Tích Houston, TX
25.  Nguyễn Jearlynn     57.  Trương Quang Minh Burbank, CA
26.  Nguyễn John     58.  Trương Ngọc Philip San Jose, CA

27.  Nguyễn Chiến Joseph

Portland, OR

 

59.  Trương Stacey

San Jose, CA

28.  Nguyễn Ngọc Châu Joseph

Happy Valley, OR

 

60.  Võ Hoàng Phi-Dũng

 

29.  Nguyễn Châu Kevin

Houston, TX

 

61.  Võ Trương Thăng

 

30.  Nguyễn Sơn Kevin

Houston, TX

 

62.  Vũ Văn Tâm

Houston, TX

31.  Nguyễn Long Lance

Houston, TX

 

63.  Yoshino Reika

Renton, WA

32.  Nguyễn S. Lisa

Tigard, OR