Tùng Nguyên XI - Staff

Martin N. P. Pham Thien Tran Mindy Tran Nguyen Phu Tran Tu Nguyen
Martin Pham
Course Director
Thiện N. Trần
Senior Patrol Leader
Mindy Trần Nguyễn Assistant Senior Patrol Leader Phú Trần
Assistant Scoutmaster of Program
Tú Nguyễn
Assistant Scoutmaster of Logistics
vinh jennie Julie Ho yen  Hue Tran
Vinh  Đinh
Assistant ASM Logistics
Jessica C. Ho  
Quartermaster
Julie Ngọc Hồ  
Co-Quartermaster
Jennie Yến Hồ
Assistant Quartermaster
Huê Thị Trần
Assistant Quartermaster
Ai To Toan Ngo  tien chuong  tuu
Ái Hoàng Xuân Tô
Assistant Quartermaster
  Toàn Ngô
 Assistant Quartermaster
Tiến Trương
Assistant Quartermaster
Charlie  
Assistant Quartermaster
Tựu Nguyễn
Assistant Quartermaster
Lien Chau Le David Scott Tung Nguen Hieu Nguyen Lam Nguyen
Liên-Châu Lê
Scribe
David C. Scott
Assistant Scribe 
Tùng Ngọc Nguyễn
Assistant Scribe 
Hiếu Chí Nguyễn
Trading Post
Lâm Xuân Nguyễn
Assistant Scoutmaster of Troop Guide
My Nguyen Peter Nguyen Kimberly Nguyen Katrina Huynh Le Joseph Vu
Mỹ Nguyễn
Troop Guide - Beavers
Peter D. Nguyễn
Troop Guide -Bobwhite
Kimberly Nguyễn
Troop Guide - Eagle
Katrina Huỳnh-Lê
Troop Guide - Fox
Joseph Vũ
Troop Guide - Owl
 Dung Tong  Maurice Le  Huu Tran  Mary Steele  Yvonne Scordato Nguyen
Dũng Tống
Troop Guide - Bear
Maurice Lê
Troop Guide - Buffalo
Hữu Trần
Troop Guide - Antelope
Mary Steele
Troop Guide - Hawk
Yvonne Scordato-Nguyễn
Troop Guide - Raven
De Tan Nguyen Long Tran Hui    
Đệ Nguyễn
Staff Advisor
Long Trần
Mentor to Course Director
Hui Lý
Instructor